GIỚI THIỆU

Biện pháp bảo vệ môi trường

Thông qua hoạt động kinh doanh buôn bán, gia công, xử lý sắt thép, chúng tôi nhận thức sâu sắc được trọng trách to lớn của mình trong việc xây dựng một xã hội tuần hoàn.Để hoàn thành tốt trọng trách nhằm góp phần cống hiến cho xã hội, chúng tôi đề ra và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau đây:

■Hạn chế sử dụng tài nguyên, năng lượng, tích cực thực hiện biện pháp phòng tránh ô nhiễm, giảm thiểu tối đa gánh nặng cho môi trường phát sinh từ hoạt động sản xuất.

1) Đối với hoạt động trong văn phòng cũng như nhà máy, tiến hành kiểm tra môi trường làm việc, trang thiết bị, thực hiện tiết kiệm tài nguyên bằng việc giảm thiểu vứt bỏ lãng phí, thúc đẩy tái sử dụng.
2) Đối với hoạt động vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa, thúc đẩy sử dụng hiệu quả nhiên liệu cũng như hạn chế tiếng ồn, khí thải.
3) Nâng cao kỹ thuật xử lý phế liệu và hợp tác với công ty khác nhằm đẩy mạnh việc phân loại, xử lý, tái chế đúng cách phế liệu.
4) Giảm thiểu tối đa tác động của sản xuất đến môi trường xung quanh, nỗ lực bảo vệ môi trường địa phương.

■Tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường

1) Đào tạo nhân viên nhằm nâng cao tri thức, ý thức bảo vệ môi trường.
2) Đề ra mục tiêu cụ thể và lên kế hoạch hoạt động rõ ràng để hoàn thành mục tiêu. Bên cạnh đó cũng tiến hành đánh giá, chỉnh sửa định kỳ các mục tiêu đã đề ra.
3) Tuân thủ luật lệ, quy chế và các điều khoản khác mà công ty đã kí kết về bảo vệ môi trường.
4) Nâng cao hiểu biết về chính sách bảo vệ môi trường của các công ty đối tác.