CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

TỐNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.ĐỊNH NGHĨA VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Là những thông tin liên quan đến hồ sơ cá nhân, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản Email...do người truy cập Website này cung cấp cho KIYOSHIGE.

2.GIỚI HẠN THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân thông qua Website này, chúng tôi xác định rõ mục đích sử dụng và chỉ tiến hành thu thập thông tin trong phạm vi cần thiết. Chúng tôi cũng đặt ra quy định đối với thông tin mà người dùng cung cấp. Theo đó, chúng tôi không thu thập các thông tin cá nhân liên quan đến truyền bá tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng.

3.CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quản trị viên Website thực hiện lưu trữ và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân đã thu thập được thông qua Website này nhằm tránh bị thất lạc, đánh cắp hoặc sử dụng nhầm lẫn...Đồng thời nhanh chóng, xác thực trong việc huỷ bỏ đối với những thông tin cá nhân không còn cần thiết.

4.PHẠM VI SỬ DỤNG ・ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngoại trừ trường hợp được quy định tại điều khoản của chính sách bảo mật, thì những thông tin cá nhân đã được chúng tôi thu thập với mục đích sử dụng đã được đặt ra trước đó sẽ không được sử dụng nội bộ cho mục đích khác cũng như cung cấp cho bên thứ ba. Đối với trường hợp đặc biệt cần thiết phải cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng họ sẽ sử dụng những thông tin này vào mục đích chính đáng.

5.PHẠM VI ÁP DỤNG

Bản chính sách bảo mật này chỉ được KIYOSHIGE áp dụng trong hoạt động quản lý và vận hành website.

6.ĐIỀU KHOẢN VỀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

KIYOSHIGE luôn mong đợi vào sự chính xác tuyệt đối của những thông tin được đăng tải trên website nhưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động cố ý nào của người truy cập về việc sử dụng thông tin trên website. KIYOSIGE cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc người dùng bị phát sinh tổn thất từ việc truy cập website cũng như tổn thất do bên thứ ba gây ra.

7.LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIYOSHIGE
Số bưu điện : 279-0025 2-4-3 Tetsukodori, Urayasushi, Chiba-ken, Japan
TEL.047-351-7201(đại diện)FAX.047-351-8692
E-mail : mail3@kiyoshige.com