LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi sử dụng đội ngũ chuyên môn cao cùng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhận gia công đa dạng nhiều mặt hàng từ đơn chiếc cho đến hàng loạt

Bằng việc cải tiến không ngừng trong gia công chế tạo đồng thời là công ty đầu tiên của tỉnh Chiba có nhân viên đạt bằng chuyên môn về gia công kim loại bản cấp quốc gia hạng 1, chúng tôi tiếp nhận và xử lý các đơn hàng một cách nhanh và chính xác nhất.

Đội ngũ kỹ sư đạt bằng chuyên môn về gia công kim loại bản :

  • Kỹ thuật thao tác máy hạng đặc biệt : 3 người
  • Kỹ thuật thao tác máy hạng 1 : 5 người
  • Kỹ thuật thao tác máy hạng 2 : 9 người
  • Kỹ thuật thao tác điều khiển số NC máy đột dập hạng 1 : 7 người
  • Kỹ thuật thao tác điều khiển số NC máy đột dập hạng 2 : 3 người

HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHÍNH

Công đoạn gia công

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC GIA CÔNG

Chúng tôi sử dụng đội ngũ chuyên môn cao cùng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhận gia công đa dạng nhiều mặt hàng từ đơn chiếc cho đến hàng loạt

Bằng việc cải tiến không ngừng trong gia công chế tạo đồng thời là công ty đầu tiên của tỉnh Chiba có nhân viên đạt bằng chuyên môn về gia công kim loại bản cấp quốc gia hạng 1, chúng tôi tiếp nhận và xử lý các đơn hàng một cách nhanh và chính xác nhất.

Đội ngũ kỹ sư đạt bằng chuyên môn về gia công kim loại bản :

  • Kỹ thuật thao tác máy hạng đặc biệt : 3 người
  • Kỹ thuật thao tác máy hạng 1 : 6 người
  • Kỹ thuật thao tác máy hạng 2 : 14 người
  • Kỹ thuật thao tác điều khiển số NC máy đột dập hạng 1 : 6 người
  • Kỹ thuật thao tác điều khiển số NC máy đột dập hạng 2 : 11 người

HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHÍNH

柿本博幸

齋藤博行

Công đoạn gia công